[GÓC ĐỒNG HÀNH] – CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH – PHẦN 2Link chủ đề: “Các Vấn Đề Cần Lưu Ý trong Báo Cáo Tài Chính – Phần 1”:

____________________________________
Tiếp tục với chương trình livestream cá nhân của Biên An Toàn tuần này, anh Bui Tien Duc sẽ trở lại với Góc Đồng Hành với chủ đề “Các Vấn Đề Cần Lưu Ý Trong Báo Cáo Tài Chính – Phần 2”

Thông qua chương trình livestream, anh Bùi Tiến Đức sẽ gửi đến quý nhà đầu tư nội dung chính sau:
– Đánh giá các bản chất của doanh thu.
– Các dấu hiệu rủi ro của giao dịch các bên liên quan.
– Cách đánh giá chất lượng tài sản ngân hàng.
_____________________________________
Kính mời Quý nhà đầu tư cùng theo dõi và bình luận cùng với anh Bui Tien Duc

Nguồn: https://changfa.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://changfa.com.vn/tai-chinh/

Article Categories:
Tài Chính

Comments

  • Qua hay

    pham toan May 20, 2020 6:13 pm Reply
  • cám ơn biên an toàn, luôn theo dõi và đồng hành cùng các phân tích khuyến nghị của biên an toàn

    YuKuZa Trader May 20, 2020 6:13 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *