Nhạc Niệm Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Rất Hay Tuyển Tập P 2 Thanh Tịnh An Lạc Ngủ NgonNhạc Niệm Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Rất Hay Tuyển Tập P 2 Thanh Tịnh An Lạc Ngủ Ngon
Kênh này mang điến kiến thức về phật giáo những lời dậy của đức phật hay nhất
► Đăng ký kênh:  Để luôn được cập nhật thông tin bài mới nhất
Video Phật PHáp hay khác tại đây:
–  Lời Phật Dậy hay Nhất :
– Những bài thuyết pháp hay: 
Theo dõi kênh Phật Giáo trên: 
– G+: 
– Facebook: 
– Twitter: 
► Đăng kí Kênh: 
– Video tổng hợp kiến thức kinh nghiệm của các bậc chân sư, minh sư không yêu cầu bản quyền đồng thời dựa trên luật sử dụng hợp lý – Fair use for news reporting ( and (
– Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền ( Chính sách ( – Nguyên tắc cộng đồng ( chúng tôi sẽ xóa chúng, xin liên hệ trực tiếp qua email: dieuamduchieu@gmail.com.
If there are any copyright issues with any videos posted here i will remove them, please contact my email: dieuamduchieu@gmail.com.
————————————————————————————
► Đăng ký kênh Phật Giáo: 

Nguồn: https://changfa.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://changfa.com.vn/am-nhac/

Article Categories:
Âm Nhạc

Comments

 • Ý tưởng của mình để ý đến những điều tra vụ một phụ kiện máy in phun Epson perfection của bạn cần phải được trong thời trang nam cao không

  Guy Another Random June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Ý tưởng của mình để không bị mất trí không thể không bị ảnh về các ý tưởng mới trong năm qua các 3

  Guy Another Random June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • con ước gì lúc nào cũng nhớ tới phật hết ak•con sợ lắm khi vô thường đến mà mình mãi trôi lăn trong vòng sinh tử:(khổ lắm)

  trang le June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Ai lam video nay cong đức vo lương

  Trà Mi June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mo quan the am bo tat

  泡芙 June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • NAM MÔ ĐẠI TƯ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BÔ TÁT .MẸ CỨU KHỔ CỨU ĐỘ CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH .AN LẠC.THANH TỊNH QUA CƠN ĐẠI DỊCH COVID 19

  Vi Tường June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Tuan Le Anh June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mô đai tư đai bi cưu khô cưu nanlinh cam ưng quan thê âm bô tat
  Nam mô quan thê. Âm bô tat
  Nam mô quan thê am bô tat
  Nam mô quan thê âm bô tat
  Nam mô quan thê âm bô tat
  Quan thê âm bô tat

  Thoai Dien June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mô đai tư đai bi cưư khổ cứu nạn linh cảm ựng quan thê âm bồ tát nam mô quan thệ
  Âm bồ tát nam mô quan thê
  Bồ tátnam mô qưan thế âm
  Bồ tát quan thế âm bồ tát

  Thoai Dien June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

  LÊ Nguyễn Thanh June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • nam mô quan thế âm bồ tắt cứu khổ cứu nạn

  xuân yên nguyen June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam Mô Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

  Hải Đảo Xanh June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mô qưan thế âm bô tát
  Nam mô quan thế âm bồ tát
  Nam mô quan thế âm bồ tát quan thế am bố tát nam mô qua thế âm bồ tát
  Nam mô quan thế bô tát
  Nam mô quan thế âm bô tát
  Nam mô qua n thế âm bô tát wuan thế ám bồ tát
  Nam mô đại tử đại bi cứu khổ
  Cưư nạn linh cảm ứng quan thế
  Âm bồ tát

  Loan Hoàng June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát
  Nam mô quan thế âm bồ tát
  Nam mô quan thế âm bồ tát
  Quan thế âm bồ tát
  Nam mô đại tử đại bi linh cảm
  Quan thế âm bô tát

  Loan Hoàng June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Cảm ơn Phật Giáo

  Hải Đảo Xanh June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nhạc niệm nghe hay

  Hải Đảo Xanh June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát . Ai Mắc bệnh nhớ niệm Phật , đọc kinh dược sư để mau lành nha.

  Ngọc Trần Quốc June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • CON NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NAN CHO CẢ THẾ GIỚI
  CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  thi le nguyen June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mô quan thê âm bô tat

  Mai Thai June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • ADIDAPHAT

  Luu Do June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mo đai tu đai bi cưu khô cưu nan quan the am bô tat.a di đa phat..

  Dung Thanh June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát

  Thi lai Truong June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mô mô quan thế bồ tát

  Thi lai Truong June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam mô quan thế âm Bồ Tát.Nam mô a di đà Phật

  Đức Lê June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • NAMMODAITUDAIBICUUKHOCUUNANQUANTHEAMBOTAT

  Hoa Huynh June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 l)
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LiNH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 l)

  Thi Lieu Phạm June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏.

  Huỳnh Hương June 7, 2020 10:44 pm Reply
 • Nam Mô Đại Tù Dại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

  Thảoo Phạm June 7, 2020 10:44 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *