Phát âm tiếng anh | Mastering Americant Accent – CD1 |Học tiếng Anh A-Z– Đây là video phát âm tiếng anh Mastering The American Accent tổng cộng gồm 4 CD, Đây là CD1 do Học Tiếng Anh A-Z đăng tải một cách hoàn chỉnh hơn, giúp các bạn có được cái nhìn tổng quát hơn về cách phát âm chuẩn tiếng Anh

Mastering the american accent là cuốn sách được viết bởi tác giả Lisa Mojsin, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc luyện giọng, phát âm đúng chuẩn của người Mỹ. Cô có thể được hơn 5 thứ tiếng, cũng nhờ đó, cô hiểu rõ sự khác nhau khi học 1 ngôn ngữ mà ngôn ngữ đó không phải là tiếng mẹ đẻ.

Mastering the american accent – Làm chủ phát âm giọng Mỹ. Ai học tiếng Anh đều biết đến 44 ngữ âm cơ bản và đây chính là bộ tài liệu giúp chúng ta phát âm, nhận dạng 44 ngữ âm đó theo giọng Mỹ một cách chuẩn nhất.

Ngoài ra cuốn bộ phát âm Mastering the american accent còn hướng dẫn cụ thể các vấn đề rất khó khăn với người Việt khi học là nối âm, nuốt âm trong tiếng Anh.
Bộ sách đựa chia làm 9 chương giải quyết cho chúng ta 9 vấn đề trong việc nói tiếng anh chuẩn giọng Mỹ.

Chương 1: The vowel sounds nói về cách đọc nguyên âm của tiếng Anh và những nguyên tắc nhận dạng chúng.

Chương 2: Vowels in detail Vẫn tiếp tục với nguyên âm kèm theo những ví dụ cụ thể hơn cách đánh vần và các ví dụ.

Chương 3: Consonants Trình bày cách đọc phụ âm

Chương 4: Problematic consonants Chương này khá là quan trọng vì nó chỉ ra những chỗ mà các âm không đọc đúng theo các nguyên tắc, sự khác nhau của giọng Mỹ và giọng Anh ở các phụ âm như “t” và “d”

Chương 5: Syllable stress Trọng âm và các nguyên tắc nhấn trọng âm

Chương 6: Word stress Trong chương này chúng ta sẽ được học về cách nhấn trọng âm của từ trong câu, cách xây dựng nhịp điệu tự nhiên của người bản xứ.

Chương 7: Intonation Ngữ điệu hay gọi là nhạc điệu khi nói, ngữ điệu khi nói trong tiếng Anh rất quan trọng vì nó thay thế cho cả dấu câu, cùng một câu những khi nói với ngữ điệu khác nhau có thể mang ý nghĩa khác nhau.

Chương 8: Sound like a true native speaker Chương này sẽ giúp bạn nói trôi chảy như người bản xứ với các quy tắc nối âm, nuốt âm trong tiếng Anh

Chương 9: Memorizing the exceptions Chương này bao gồm những từ thường bị phát âm sai của người học không phải là người bản xứ, các từ giống nhau nhưng hoàn toàn khác nhau, các từ có âm câm.

Ngoài ra cuối sách còn có thêm một phần hướng dẫn thêm dành cho người Việt chúng ta trong việc sử dụng cuốn sách cũng như quá trình luyện tập tiếng Anh.

How Should I Practice?
Listen to the recorded material over and over. You will hear words and sentences pronounced
followed by a pause for you to repeat after the speaker. You may want to record yourself
repeating so that you can compare your accent to the accents of the speakers on this audio.
Then practice the new sounds in real-life situations.
#hoctienganhtua-z
#tuhoctienganh
#hoctienganhtuaz
#hoctienganhatoz
#hoctienganhaz
#phatamtienganh
#masteringamericanaccent
#fing
#hoccungfing #hoctienganhtua-z
#tuhoctienganh
#hoctienganhtuaz
#hoctienganhatoz
#hoctienganhaz
#phatamtienganh
#masterspokenenglish
#feelingphonic
#luyendoctienganh
#luyennghetienganh

Nguồn: https://changfa.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://changfa.com.vn/giao-duc/

Article Categories:
Giáo Dục

Comments

 • Xin link tài liệu ad ơi

  Thắng Vũ Quyết May 26, 2020 2:37 pm Reply
 • /i:/ vs /I/: 12:13 – 18:34

  Yến Trần May 26, 2020 2:37 pm Reply
 • It's amazing how even american language writers get confused with vowel sounds, so many MISTAKES in the book..
  English vowels are so tricky..

  Mune Bitola May 26, 2020 2:37 pm Reply
 • thank you for a very useful video

  Cau Tran May 26, 2020 2:37 pm Reply
 • em vẫn chưa phân biệt âm i ngắn và âm i dài khi nói nhanh, hoặc âm u ngắn vs u dài khi nói nhanh, vd, food và foot

  Van Minh Phan May 26, 2020 2:37 pm Reply
 • *****
  Chapter 2: Vowels in Detail 18
  Review of /I/ and /i/ Sounds 18
  Review of /ɛ/ and /æ/ Sounds 19
  Review of /ɘ/, /ɑ/, /ɔ/, and /ou/ Sounds 20
  The Problematic o 21
  The American /ɔ/ Sound 23
  Review of /ɛ/, /æ/, /ɑ/, /ɔ/, /ɘ/, and /oʊ/ 25
  Review of /ʊ/ and /u/ Sounds 25
  Comparing /u/ and /yu/ 26
  Review of the /ɘr/ Sound 27
  Vowels Followed by the /r/ Sound 27
  *****
  Chapter 3: Consonants 29
  Forming American Consonants 29
  Voiceless and Voiced Consonants 30
  Vowel Length and Voiced and Voiceless Consonants 31
  Stops and Continuants 33
  *****
  Chapter 4: Problematic Consonants 34
  The Various t Sounds of American English 34
  The “Fast d” Sound 38
  The /tʃr/ Sound: tr 39
  The /dʒr/ Sound: dr 39
  The /dʒ/ Sound: du and d + y 40
  The /tʃ/ Sound: tu and t + y 40

  Học Tiếng Anh A-Z May 26, 2020 2:37 pm Reply
 • Contents
  Introduction vi
  Chapter 1: The Vowel Sounds 1
  Main Vowel Sounds of American English 1
  Production of Vowels 2
  /i/ as in meet 3
  /I/ as in sit 3
  /eɪ/ as in take 5
  /ɛ/ as in get 6
  /ae/ as in fat 7
  /ɑ/ as in father 8
  /ɘ/ as in fun 9
  /ɔ/as in saw 10
  /oʊ/ as in boat 12
  /ʊ/ as in good 13
  /u/ as in too 13
  /ɘr/ as in bird 15
  /aɪ/ as in time 15
  /aʊ/ as in house 16
  /ɔɪ/ as in boy 17

  Học Tiếng Anh A-Z May 26, 2020 2:37 pm Reply
 • Acknowledgments
  This book is dedicated to my accent reduction students who came to the United States
  from all parts of the globe. Their drive to excel, passion for learning, amazing work
  ethic, and belief in the American dream have inspired me to write this book. In the
  words of Henry David Thoreau, “Go confidently in the direction of your dreams. Live
  the life you have imagined.”
  Thanks to all of the supportive and extremely professional people at Barron’s: Dimitry
  Popow, my editor; Wayne Barr for seeking me out to write this book; and Veronica
  Douglas for her support.
  I am enormously grateful to Lou Savage, “The Voice.” His is the beautiful male voice
  on the recordings. He was also responsible for all of the expert audio engineering and
  audio editing. Thank you, Lou, for being such a perfectionist with the sound and insist-
  ing on fixing the audio “mistakes” I couldn’t hear anyway.
  I am also grateful for the contributions of Maryam Meghan, Jack Cumming, Katarina
  Matolek, Mauricio Sanchez, Sabrina Stoll, Sonya Kahn, Jennie Lo, Yvette Basica,
  Marc Basica, and Laura Tien.

  Học Tiếng Anh A-Z May 26, 2020 2:37 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *