Review cuốn sách ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯReview thông tin cuốn sách ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ
Đại Việt sử ký toàn thư là bộ sử lớn của Việt Nam, chép từ Hồng Bàng đến Ất Mão (1675) đời Vua Gia Tôn nhà Lê. Lâu nay một số người nhầm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là sách chỉ do Ngô Sĩ Liên soạn. Thực ra, đây là bộ sử do nhiều người viết ở các thời kỳ khác nhau. Cụ thể như sau:
1. Đại Việt sử ký – bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam, do Lê Văn Hưu hoàn thành vào khoảng năm 1272
2. Đại Việt sử ký tục biên do Phan Phu Tiên viết vào khoảng năm 1455
3. Đại Việt sử ký toàn thư do Ngô Sĩ Liên dựa vào 2 cuốn ở trên mà bắt đầu biên soạn từ khoảng năm 1479
4. Khoảng từ năm 1663 – 1675, Phạm Công Trứ khảo đính bộ Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên và viết thêm phần Bản Kỷ tục biên. Tuy nhiên, phần sửa chữa, bổ sung của Phạm Công Trứ vẫn còn dang dở, mười phần mới in được năm sáu phần.
5. Việc sửa chữa và làm nốt phần Bản Kỷ tục biên của Phạm Công Trứ đã được Lê Hy và Nguyễn Quý Đức tiếp tục thực hiện theo yêu cầu của Định vương Trịnh Căn. Đến năm Chính Hòa thứ 18 (1697) đời vua Lê Hy Tông, bộ Đại Việt sử ký toàn thư đã được khắc mộc bản ban hành. Đây cũng là bản in xưa nhất của bộ Đại Việt sử ký toàn thư được phát hiện ra tính đến thời điểm hiện nay. Chính từ bản in này mà bản dịch chữ Quốc ngữ Đại Việt sử ký toàn thư đã lần lượt ra mắt bạn đọc từ những năm 80 của thế kỷ 20 và đến nay vẫn tiếp tục được tái bản.

Nguồn: https://changfa.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://changfa.com.vn/giao-duc/

Article Categories:
Giáo Dục

Comments

  • Chú ơi cho cháu hỏi, quyển này có đủ lịch sử đến thời kháng chiến chống Mỹ 1975 thắng lợi k ạ? Hay nó chỉ ở những thời các vua trước đây?

    Lizzy Trang June 4, 2020 11:50 am Reply
  • cho cháu hỏi quyển này có về thời Trần không ạ?

    Lina June 4, 2020 11:50 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *