Tiểu Thuyết Kinh Điển – AIVANHÔ (Cổ Thụ Văn Học Anh) [P1]Aivanho là cuốn tiểu thuyết của tiểu thuyết gia và thi hào lỗi lạc sứ Scotland – Walter Scott. Ông là một cây cổ thụ của nền văn học cồ điển Anh. Aivanho đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đức tính thượng võ cao quý. Chủ đề của tác phẩm phán ánh tinh thần của nhân dân Anh trong khoảng đầu thế kỷ XIX, khi giai cấp tư sản dân tộc đang phát triển, chiến thắng cuộc xâm lăng của Đế quốc Pháp dưới thời Naponeong, những nhân vật trong tác phẩm như Vua Richard Lion Heat, hoàng tử John, Robin Hudd, cuộc Thập tự chinh, các cuộc thi đấu võ hay sự áp bức bóc lột của người Norman với người Saxon…đều là những sự thật lịch sử. Walter Scott đã miêu tả lại đúng những phong tục, tập quán, trang phục và cả ngôn ngữ của thời đại.

Nguồn: https://changfa.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://changfa.com.vn/giao-duc/

Article Categories:
Giáo Dục

Comments

  • Truyen rat hay. Loi van nhieu cho rat hai huoc . Rat cam on nguoi doc. Thank

    Yen Lam May 23, 2020 8:35 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *