(VTC14)_Nhà hát tự chủ tài chính: cốt lõi là ở tư duy(VTC14) – Thay đổi tư duy chính là yếu tố then chốt, quyết định đầu tiên để các đơn vị nghệ thuật Nhà nước đứng trước việc phải tự bươn trải kiếm tiền nuôi sống Nhà hát. Trong số 12 đơn vị nghệ thuật công của thủ đô, Nhà hát Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam là hai đơn vị tự chủ 100% tài chính. Có nhiều điểm thuận lợi 2 đơn vị này có khả năng độc lập. Thứ nhất đây là 2 đơn vị mà bộ môn nghệ thuật thu hút khán giả. Tiếp đến, họ đều có tiềm lực sẵn có như Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, ngoài địa chỉ ở Kim Mã còn có “Không gian văn hóa Việt” ở địa chỉ vàng 16 Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) – kinh doanh rất thuận lợi.

Nguồn: https://changfa.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://changfa.com.vn/tai-chinh/

Article Categories:
Tài Chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *